Η μελέτη αφορά την αναδιαμόρφωση του υπογείου του κτηρίου κεντρικών γραφείων φαρμακευτικής εταιρείας και τη μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Σε χώρο συνολικού εμβαδού 700τ.μ. περιλαμβάνονται δύο αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρο, χώρος υποδοχής, χώρος εστίασης, αναψυκτηρίου και βοηθητικοί χώροι.
Κεντρική ιδέα της επέμβασης είναι η δημιουργία μίας υποβιβασμένης αυλής στη βορεινή πλευρά του οικοπέδου, η οποία λειτουργεί ως μία μεγάλη cour anglaise και επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό και αερισμό των υπόγειων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο ανατρέπεται εντελώς η υπάρχουσα κατάσταση, ενός τυπικού υπογείου, και δημιουργούνται χώροι υψηλής ποιότητας.
Η επιμελώς σχεδιασμένη αυλή, με μερική ξύλινη επιφάνεια, φύτευση και νερό, αποτελεί το στοιχείο εκείνο σε επαφή με το οποίο οργανώνονται οι κύριες λειτουργίες της πρότασης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση του μικροκλίματος. Οι κύριες χρήσεις έχουν πλέον άμεση οπτική επαφή αλλά και πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο.

Σε συνεργασία με τον Δαμιανό Ευθυμιάδη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ