Το κτήριο τοποθετείται σε ένα διαμπερές οικόπεδο μεταξύ των οδών Σέλλεϋ και Ραγκαβά, στην περιοχή της Πλάκας, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτη και σε άμεση οπτική επαφή με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Περιλαμβάνει δύο ισόγεια καταστήματα, τρία διαμερίσματα και υπόγειους χώρους, συνολικού εμβαδού 400τ.μ.
Η ιστορικότητα του χώρου υπήρξε καθοριστική τόσο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή του κτηρίου. Η κάτοψη οργανώνεται σε σχήμα «Π», γύρω από μία εσωτερική αυλή, σύμφωνα με το πρότυπο του αιθρίου της αθηναϊκής κατοικίας. Χαρακτηριστικά της πρότασης είναι η απλότητα και η καθαρότητα των όγκων και των μορφολογικών στοιχείων των όψεων, προκειμένου να αναδειχθούν τόσο τα γειτονικά νεοκλασικά  όσο και το κτήριο μας.
Κατά τις εργασίες των εκσκαφών στο οικόπεδο αποκαλύφθηκε ένα σημαντικό κομμάτι του αθηναϊκού τείχους καθώς και άλλα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα, των οποίων η διατήρηση και η ανάδειξη αποτέλεσαν κύριο αντικείμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκαν γυάλινα τμήματα δαπέδου στους χώρους των καταστημάτων καθώς και μία κρυστάλλινη γέφυρα-πέρασμα από το επίπεδο του δρόμου στην εσωτερική υπερυψωμένη αυλή. Η αυλή αυτή αποτελεί την «καρδιά» του κτίσματος, μια μικρή όαση με πλακόστρωτο, φύτευση και νερό, στην οποία εκτονώνονται  οι δύο κτηριακοί όγκοι.

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ