Το έργο αφορά στην
δημιουργία ενός cafe – snack bar σε κομβικό σημείο της Ν. Ερυθραίας στην θέση ενός παλιού εγκαταλελειμμένου καταστήματος . Ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος , η ακανόνιστη γεωμετρία και το υποβιβασμένο του χώρου σε σχέση με το επίπεδο της εισόδου, αποτέλεσαν ιδιαίτερες προκλήσεις στον σχεδιασμό, που στόχο είχε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο. Έτσι, επιλέχθηκαν μεγάλες επιφάνειες υαλοστασίων περιμετρικά του χώρου, με δυνατότητα να ανοίγουν στο μεγαλύτερο μέρος ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία, καθώς και να φέρνουν φώς στο εσωτερικό την ημέρα ενώ το βράδυ να λειτουργούν «θεατρικά», επιτρέποντας στους διερχόμενους να βλέπουν τόσο την προετοιμασία του φαγητού όσο και τα τρόφιμα που βρίσκονται πίσω από τις γυάλινες προθήκες – ψυγεία, λειτουργώντας έτσι ως «βιτρίνες». Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά κύριο λόγο είναι το ημιεπεξεργασμένο ξύλο το γυαλί και το μέταλλο.

CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
CAFE – SNACK BAR ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ