Στα πλαίσια του διεθνή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Κεντρικό Τζαμί της Πρίστινα στο Κόσσοβο το αρχιτεκτονικό γραφείο των VMP Architects αποτέλεσε την μοναδική Ελληνική συμμετοχή. Η αρχιτεκτονική σύνθεση της Ελληνικής ομάδας γίνεται αντιληπτή από μακριά, καθώς ο εμβληματικός μιναρές ύψους 70 μέτρων σηματοδοτεί την τοποθεσία του κτιρίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε αυτό. Το κυκλικό σχήμα του Τζαμιού επιλέχθηκε καθώς ο κύκλος αντιπροσωπεύει την ενότητα, την ολότητα και θεωρείται σύμβολο ολοκλήρωσης και τελειότητας. Παράλληλα, στο κυκλικό αυτό σχήμα βρέθηκε η βέλτιστη φόρμα ένταξης του κτιρίου στο οικόπεδο.

Τα δοκάρια από σκυρόδεμα που αγκαλιάζουν τον κύριο κυκλικό όγκο προσφέρουν σκιά ως την είσοδο του ναού. Καθώς κάποιος εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο αντιλαμβάνεται θραύσματα φωτός να διαπερνούν το κέλυφος μέσω μικρών ανοιγμάτων, που σε συνδυασμό με την σχισμή φωτός στην κόγχη του Ιερού, δημιουργούν μια επιβλητική ατμόσφαιρα. Οι δίδυμοι θόλοι που αιωρούνται πάνω από τον χώρο προσευχής, συμβολίζουν την συνύπαρξη προσευχητών και των δύο φύλλων κάτω από την ίδια στέγη ενώ ταυτόχρονα μέσω των κυκλικών ανοιγμάτων τους, συμβάλλουν σημαντικά στον εσωτερικό φωτισμό του χώρου προσευχής.

Ο μνημειακός όγκος του τζαμιού είναι επενδεδυμένος με τοπικό μάρμαρο σε υπόλευκους τόνους πάνω σε ένα περίτεχνο τριγωνικό κάναβο, κάνοντας έτσι αναφορά στα στοιχεία της Μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής. Μικρά, φαινομενικά τυχαία, ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί στον ίδιο κάναβο, φιλτράροντας φώς και αέρα στο εσωτερικό του τζαμιού. Σε αντίθεση με το ποιοτικό και πολυτελές υλικό που επιλέχθηκε να περιβάλει τον ιερό χώρο της προσευχής, ο όγκος του κλιμακοστασίου που οδηγεί στα τρία πατάρια των προσευχητών, είναι φτιαγμένος από προοξειδωμένο χάλυβα, ένα πιο ταπεινό υλικό που μαρτυρά μεταφορικά και κυριολεκτικά μέσω της οξείδωσης του την προσωρινή μας φύση. Η διάτρητη αυτή μεταλλική κατασκευή επιτρέπει εσκεμμένα να γίνονται αντιληπτές από το εξωτερικό του ναού οι φιγούρες των προσκυνητών κατά την είσοδό τους.  Η προμελετημένη αυτή πορεία αντιπροσωπεύει το πέρασμα από τον υλικό – πραγματικό κόσμο, στον κόσμο της αιωνιότητας.

ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΣΣΟΒΟ