Η μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός στεγασμένου καθιστικού χώρου και ενός υπαίθριου χώρου εστίασης σε δύο ξεχωριστά τμήματα του κήπου της κατοικίας. Στην πρώτη περίπτωση η διαμόρφωση ενός στεγάστρου-πέργκολας ήταν αναγκαία λόγω προσανατολισμού, ενώ στο δεύτερο τμήμα προστέθηκε μία μικρή σκάλα, ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο που μέχρι τότε δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ