Πρόκειται για δύο ανεξάρτητες κατοικίες με υπόγειο και κοινή πισίνα, οι οποίες τοποθετούνται σε ένα κοινό οικόπεδο στην περιοχή του Διονύσου. Στόχος ήταν η οργάνωση των κατοικιών σε μία ενιαία σύνθεση, διατηρώντας ωστόσο η καθεμία τη μοναδικότητά της, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων της.
Βασική σχεδιαστική πρόθεση ήταν η ένταξη των κτηρίων στην τοπογραφία του εδάφους αλλά και η αξιοποίηση του προσανατολισμού, ώστε να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η βιοκλιματική λειτουργία των κτηρίων, καθώς αυτή συνεπάγεται τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έτσι, το κάθε σπίτι «κλείνει» προς το βορρά και «ανοίγεται» προς τη μεσημβρία, η οποία εδώ ταυτίζεται με τη θέα του οικοπέδου. Τα μεγάλα υαλοστάσια, συνεπώς τοποθετούνται στη νότια πλευρά των κατοικιών, ενώ η τομή των κτηρίων ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους.

ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ