Σε ένα κοινό οικόπεδο στην περιοχή της Πολιτείας οργανώνονται δύο ανεξάρτητες κατοικίες, καθεμία από τις οποίες διαθέτει δική της πισίνα, υπόγειο, βοηθητικούς χώρους και χώρο στάθμευσης.
Η ιδιαίτερη θέση του οικοπέδου και η περιορισμένη θέα μας οδήγησαν σε μία πιο εσωστρεφή λύση, και η οργάνωση της κάτοψης σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων. Πιο συγκεκριμένα, οι κατοικίες αναπτύσσονται σε τρεις βασικές στάθμες. Οι χώροι διημέρευσης τοποθετούνται στο ισόγειο, σε άμεση οπτική επαφή με τον κήπο και την κολυμβητική δεξαμενή, ενώ στους δύο υπερκείμενους ορόφους συναντάμε τα υπνοδωμάτια.

Η χρήση μεγάλων υαλοστασίων έχει ως αποτέλεσμα την ενοποίηση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου ενώ το διπλό ύψος σε τμήματα του ισογείου, αναβαθμίζει την ποιότητα στους χώρους της τραπεζαρίας και του καθιστικού.

Αρχιτέκτονες έργου: Λώρα Σολομών και Δημήτρης Λουκόπουλος Συνεργάτης αρχιτέκτων: Δανάη Χρυσουλάκη

ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ